OM OS

Sommerset Engineering er et skandinavisk professionel rådgivningsvirksomhed indenfor ingeniørrådgivning, forretningsudvikling og strategi for ingeniørindustrien og byggebranchen med exceptionel viden inden for; Olie- og gasindustri, pharma-industri, energisektor og medicinsk industri.


Med virksomhedslinjer i både Danmark og Norge, har Sommerset Engineering en nær og lokal tilstedeværelse med fokus på nære og pålidelige relationer. Sommerset Engineering stræber efter at nå mål på højt niveau i samarbejde med kunden.


Sommerset Engineering AS i Oslo, Norge, blev etableret i 2011 efter afslutning af udstationeringsperioden for en virksomhed, som blev startskuddet til en længere periode med iværksætteri og entreprenørskab i en række spændende brancher. Efter en periode på 8 år med virksomhed i Norge afbrudt af 2½ års i berosættelse pga. faste engagementer ved danske virksomheder blev Sommerset Engineering ApS i efteråret, 2019, og som er ”søster-virksomhed” til den norske virksomhed. Virksomhederne i Danmark og Norge er begge rådgivende ingeniørvirksomheder med stor erfaring inden for byggestyring og kompleks bygningslogistik i Energi-, Pharma-, og Oil & Gas-branchen. Erfaringen har vi primært erhvervet gennem adskillige projekter indenfor de forskellige brancher i både ind- og udland. Disse projekter har omfattet teknisk komplekse renoveringsprojekter og nybyggeri, som fx store projekter med meget pressede tidsplaner; såkaldt ”Fast Track” projekter.


Jesper Sommerset

Ejer & Chefkonsulent

FANTASTISK SERVICE OG EKSPERTISE


Sommerset Engineering har kompetencer inden for projektudformning, -eksekvering og -idriftsættelse. Vores erfaring fra brancherne har gjort os meget kvalitetsbevidste, kunde- og detaljeorienteret. Vi har yderligere stor ekspertise med at styre projekter i produktproducerende faciliteter uden at forstyrre vores kunders daglige drift.


Vi er en loyal, kunde-/organisationsnær og innovativ virksomhed med høje tværfaglige kompetencer og stor fleksibilitet. Vi er vant til at indgå i en større projektorganisation og at være en bærende part med hensyn til at bidrage positivt med at opnå de fælles overordnede mål.

STATESTIK

  30

     Projekter

   15

     Glade kunder

MØD VORES TEAM

Jesper Sommerset

Ejer & Chefkonsulent

Med flere års professionel ekspertise og erfaring fra forskellige og alsidige positioner i Industri & Byggeri, Energi, Olie & Gas, og farmaceutisk branche, har han fundamenteret en stærk, synlig og motiverende lederstil, som rækker på tværs af mange faggrupper og organisationsniveauer.

Han har med flere udlandsophold udvidet sin projektledelse, salgsledelse og ledelsesmæssige horisont med kulturelle og internationale projekteksekverings-, ledelses- og markedsaspekter, som har beriget hans profil med en dyberegående evne til at navigere på både det nationale og det internationale marked med fokus på kvalitet, effektivitet og udvikling i projektledelse, personaleledelse, markedsledelse og teknisk kompetenceledelse.

Gennem alsidige positioner har han en velfundamenteret, bred og stærk viden om finansiel- og ressourceplanlægning samt salg, og kontraktmæssige forhandlinger på projekt- og organisationsniveau.
Med profilen vil han være værdiskabende i organisationen med gode lederevner og organisatorisk strategi ovenpå en teknisk baggrund med bred viden.

Er du den næste medarbejder?


Uopfordrede ansøgninger imødekommes altid og/eller et uformelt kaffemøde.