VISION &

MISSION &

AMBITION

VISION

En vision er en ledestjerne, et fyrtårn eller lyset på horisonten, som der arbejdes hen imod at nå – den skal på samme tid også være attraktiv og inspirerende for alle.

- Derfor er vores vision:

Vil i 2025 være blandt de førende rådgivende ingeniørvirksomheder, der i
særklasse inddrager kunden i projektet - og sammen udvikler de bedste
kosteffektive og bæredygtige løsninger i en grønnere fremtid.


MISSION

En mission definerer konkret om vores eksistensberettigelse - Hvorfor er vi på markedet! - hvad er det vi laver!

- Derfor er vores Mission:

Skabe projektsynergi, der indenfor de definerede rammer resulterer i
ekstraordinære og designoptimeret løsninger, sammen med kunden.


AMBITION

En ambition definerer essentielle målsætninger i vores organisation!

- Derfor er vores Ambition:

    • NUL Ulykker

    • NUL skader

    • NUL miljøskader