PROJEKTER

Sommerset Engineering har mange års erfaring med projektgennemførelse og været involveret i flere større og mindre projekter, hvor der har været fokus på Projekteksikvering og -værdiskabelse. Nedenfor er en række nøglefaktorer og værdiskabende observationer for de forskellige brancher, som vi har arbejdet med, samt et udsnit af de seneste projekter.

“Det helt essentielle er patientsikkerhed frem for alt, idet projekterne oftest udføres i områder, hvor der er/kan være patienter, som er dårlige og syge, og hvor projekterne ikke skal skabe ekstra belastning." - Fokusområde:
Patientsikkerhed, Driftsikkerhed & Agilitet


Hospital Projekter

“Produktkvalitet og on-time-delivery har stor fokus i pharma projekterne, hvor dokumentationen har stor bevågenhed fra både kunder og myndigheder, således produkterne kan leve op til kravene på verdenplan"

- Fokusområde:
On-Time-Delivery, Driftsikkerhed & Agilitet


Pharma Projekter

“Det har været spændende projekter med vandforsyning, hvor det gyldne punkt har været, at vi skal skaffe forbrugerne den bedste drikkevandskvalitet og dermed en høj kundetilfredshed."

- Fokusområde:
Højt sikkerhedsniveau, Driftstabilitet & Lang produktlevertid


Vandforsyning Projekter

“Oil & Gas projekter har altid været forkuseret på HSE - så skynd dig langsomt, således det altid er sikker at arbejde og drifte anlægget!"

- Fokusområde:
On-Quality-Delivery, Driftsikkerhed & Lang-levetid


Oil & Gas Projekter

Inspirerende og spændende projekter, hvor grænserne mellem infrastruktur, urbanisme og aktivisme nedbrydes i takt med, at innovatører arbejder sammen med arkitekter og planlæggere eller tager aktivistiske tilgange i brug - hybride projekter."

- Fokusområde:
Innovativ, 
urbanisme

& Flowmønstre


Infrastruktur Projekter

“Inspirerende og spændende projekter, hvor grænserne mellem virkelighed og virtuel simulation nedbrydes i takt med, at innovatører arbejder med fremtidens simulatorer indenfor skibsfart, luftfart og landbaserte systemer."

- Fokusområde:
High-End Leverance, Driftsikkerhed & Agilitet”


Software & Simulation Projekter

“ "

- Fokusområde:
On-Time-Delivery, Driftsikkerhed & Agilitet”


Energi Projekter

“ "

- Fokusområde:
On-Time-Delivery, Driftsikkerhed & Agilitet”


Marine Projekter

CMC - Warp Speed Project

Udvidelse af API-kapacitet inden for R&D 

Elektro & Instrumentering Disciplinledelse:

Detail Engineering - Ifm. udvidelse af Novo Nordisk’s kliniske API-kapacitet inden for R&D i Bagsværd skal der udføres.

Anlæggets kapacitetsudvidelse forventes færdig udbygget i efteråret 2024.


Novo Nordisk (DK) / Nordika (DK)

Projektperiode: 2022 - 2024

Publiceret: 23. April, 2024

Fornebubanen

Udvidelsesprojekt til eksisterende T-bane linjer

Automatik & VVS Disciplinledelse:

Detail Engineering - Fornebubanen er en ny metrolinje fra Majorstuen til Fornebu. Banen bliver bygget i samarbejde med Oslo kommune og Viken amtskommune. Den nye metroudvikling er den største i Norge siden de store udbygninger af metroen i den østlige udkant af Oslo i 1960'erne og 70'erne.

Den nye metro skal blandt andet bidrage til:

  • Sikre en effektiv og god kommunikationsløsning for beboere i hele Oslo-regionen (op til 8.000 personer i timen)
  • Reducere belastningen på overfladenettet i Oslo og Bærum
  • Reducere den fremtidige trafikvækst
  • Facilitere bæredygtig og fremtidsrettet byudvikling langs ruten


Oslo Kommune (NO) / PGF (NO)

Projektperiode: 2022

Ny Vannforsyning Oslo

Udvidelsesprojekt til eksisterende vandforsyning i Oslo

VVS Disciplinledelse:

Detail Engineering - Oslo er Europas hurtigst voksende by, og prognoser indikerer fortsat stærk vækst. For at opretholde kvaliteten og sikre leverancen af drikke​​vand er det nødvendigt at udvide forsyningskapaciteten. Drikkevandet til Oslo's befolkning forsynes i dag med 90 procent fra Maridalsvannet, men denne forsyningsløsning kan få alvorlige konsekvenser ved evt. svigt i vitale dele af systemet, som forsyner byen med drikkevand.

Forsyningskapaciteten skal derfor øges og implementeres med redundant forsyningsløsning for sikring af stabil drikkevandsleverance og fremtidig befolkningstilvækst. Anlæggets kapacitetsudvidelse forventes færdig udbygget i året 2028.


Vann- & Avløpsetaten "VAV" - Oslo Kommune (NO)

Projektperiode: 2021 - 2022

Publiceret: 5. September, 2022

Domes for Flight Simulator

Display Systems & Simulation Applications

Projektledelse & Organisationsudvikling:

Project Management - 3D perception designer og leverer turn-key, sømløse visuelle displaysystemer og teknologier til simuleringsapplikationer. 3D-perception leverer turn-key systemer med multi-projektor displayteknologier giver kunder og deres programmer mulighed for præcis og automatisk billedjustering, automatisk farvekalibrering og simplificeret vedligeholdelse ved optimeret løsninger.


3D Perception (NO)

Projektperiode: 2022

Publiceret: 5. September, 2022

Njord Bravo FSO

Life Extension Detail Engineering

Projektledelse & Multidisciplinledelse:

Detail Engineering - Livsforlængelse, renovering og tilknytningsprojekt. Skibets, Njord Bravo FSO, levetid forlænges fra den oprindelige designlevetid på 20 år til en samlet levetid på 40 år. Værftets leveranceomfang er begrænset til renovering og byggeri. Brevik Engineering's rolle er at give det komplette tekniske grundlag for værftets leveranceomfang på "detaljeret ingeniørniveau". 


Equinor ASA (NO) / Brevik Engineering AS (NO)

Projektperiode: 2019 - 2022

Publiceret: 15. Januar, 2021

Bispebjerg Hospital

Detail Engineering, Decommissioning af eksisterende Byg. #7

Projektledelse & Multidisciplinledelse:

Detail Engineering - Projektet; Detail Engineering for Decommissioning af eksisterende Bygning #7 - ”DECOM B7” (Herefter benævnt ”projektet”), er et delprojekt knyttet til etablering af Nyt Hospital Bispebjerg (Herefter benævnt ”BBH”), hvor den eksisterende bygning #7 (Herefter benævnt ”B7”) skal rives ned i etaper for at gøre plads til Nyt Hospital Bispebjerg.

Projektet resulterer således med etablering af en rapport og beskrivelse for elementerne/systemerne ifm. nedrivningen af B7. Rapporten/-erne defineres som en anbefalet ”manual”, hvori der forefindes et robust grundlag for ydelsesbeskrivelsen i det kommende udbud for nedrivningen af Nordfløjen for B7, som første step i Decommissioning af B7.

B7 er vist midt på nederste billede.


Bispebjerg Hospital (DK) / LBP Engineering (DK)

Projektperiode: 2018 - 2020

Publiceret: 15. Januar, 2021

Kill- & Wastewater System 

Udvidelsesprojekt - Neutraliserings- & spildevandsanlæg

Projektledelse & Multidisciplinledelse:

Detail Engineering - I forbindelse med produktionsudvidelse, skal AGC Biologics have leveret et komplet Kill- & Neutraliseringsanlæg, som skal etableres og integeres direkte ind på eksisterende anlæg og vil fungere som en kapacitetsudvidelse for både kill- og neutraliseringsprocesser.

GMO-rester fra produktion nedbrydes i eksisterende anlæg, som udvides med yderligere bufferkapacitet til oplagring af spidsbelastninger. Buffertanken tilkobles som forbundne-kar med eksisterende buffertank.

Efterfølgende syre/base-niveauer for produktionsaffald neutraliseres (til pH 6.5-9) ved tilsætning af syre/base fra eksisterende forsyningssystem. Dette sker i hhv. eksisterende og ny neutraliseringstank.


AGC Biologics (DK) / LBP Engineering (DK)

Projektperiode: 2018

Publiceret: 15. Januar, 2021

Bekkelaget spildevandsanlæg

Udvidelsesprojekt UBRA (Utbygging av Bekkelaget renseanlegg)

Projektledelse & Multidisciplinledelse:

Detail Engineering - Oslo er Europas hurtigst voksende by, og prognoser indikerer fortsat stærk vækst. For at opretholde kvaliteten af ​​vandet i Oslofjorden er det nødvendigt at udvide behandlingskapaciteten. Bekkelaget rensningsanlæg renser 40 procent af Oslo kommunes spildevand. Men det er overbelastet og kan ikke opfylde nye miljøkrav. Da rensningsanlægget blev bygget i 2001 under fjeldet, blev det dimensioneret til 270.000 mennesker. Spildevandet renses nu til 300.000 presons. Anlæggets kapacitet øges for at være i stand til at håndtere spildevand fra 500.000 mennesker, hvilket er den forventede mængde spildevand for året 2040.


PNC Norge (NO) / NIRAS Norge (NO)

Projektperiode: 2017 - 2018

Publiceret: 15. Januar, 2021

Novozymes Miljø Teknik

Udvidelsesprojekt - Processpildevandsanlæg

Projektledelse & Multidisciplinledelse:

Detail Engineering - Novozymes, Danmark - Udvidelse af kapaciteten i renseanlæg til procesrensning, biogasanlæg og gaskraftværk. Novozymes, verdens førende inden for biologiske løsninger, har igangsat et udvidelsesprogram, der involverer opførelse af et nyt Biogas IC-reaktoranlæg med kapacitet til gasstrøm produktion op til 500 m3/h. Biogas IC Reaktor-delprojekt inkluderer også en ny og yderligere sekundær afklaringstank til øget driftskapacitet med over 500.000 m3/år.


Novozymes (DK) / NIRAS (DK)

Projektperiode: 2016 - 2018

Publiceret: 15. Januar, 2021

FMC Global

Detail Engineering & Etablering - New European HQ

Projektledelse & Multidisciplinledelse:

Detail Engineering - FMC Chemicals har ifm. yderligere indtræden på det europæiske marked haft fokus på et nyt europæisk HQ, hvorfra FMC Lab kunne etablere laboratoriefaciliteter i et forskningsmiljø som SCION DTU, hvor der foruden kontorfaciliteter skal opbygges faciliteter til forskning i Nutritions, Enzymers og sprøjtegifte med komplet udstyret Green House til simulering af forskellige scenarier for vækst- og plantekonditioner. Hele set-up skulle etableres i eksisterende kontorfaciliteter, som via gennemgribende opgraderinger og ombygninger skulle tilgodese alle laboratoriefaciliteter og forventninger til disse.


SCION DTU (DK) / NIRAS (DK)

Projektperiode: 2016 - 2018

Publiceret: 15. Januar, 2021