BYGGE-, COMMISSIONING-

& SIKKERHEDSLEDELSE

I Sommerset Engineering har vi dygtige personer med mange års erfarne, som med deres teoretiske og praktiske projekterfaring kan gennemføre projektets sidste faser med høj fokus på leverancer, tidsplan og omkostninger til kundens forventninger.

En succesfuld gennemførsel af et projekt afhænger i høj grad af de kompetencer, som hele projektteamet har, særligt lederen eller lederne for byggeri, commissioning og sikkerhed. Ledelsen for de forskellige discipliner er en selvstændig kompetence på samme niveau som ingeniørvidenskab, og hos os anerkender vi, at en lederprofil ikke alene har teknisk indsigt, men også kommerciel, kontraktuel og organisatorisk forståelse. I samarbejde med kunden og ud fra det konkrete projekt, sammensætter vi det optimale projektteam på byggepladsen baseret på den aktuelle tidsplan og investering.

RETTE MINDSET FOR 

KONSTRUKTION &

IDRIFTSÆTTELSE!

Vi hjælper i alle projektets faser. Fra den spæde projektstart til den afsluttende idriftsættelse med byggeledelse, commissioning ledelse og sikkerhedsledelse.

Byggeledelse

Vores Byggeleder (Site Managere) er primær senior ingeniører med mangeårig erfaring fra netop den branche projektet omhandler. Opgaverne løser vi i både ind- og udland, hvor vi sikrer, at dit projekt når sikkert i mål.


Vores Site Managere arbejder i tæt samarbejde med sikkerhedslederen for at sikre, at arbejdet på byggepladsen bliver udført forsvarligt.

Sikkerhedsledelse

Vi har kvalificerede og højt kompetente sikkerhedsleder (HSE Manager), som dagligt er tilknyttet projektets mange faser fra det tidlige design og til byggefasen og commissioning.


Vi varetager kundens rolle som sikkerhedsleder og samarbejder om de opgaver, der skal løses af bygherren og de projekterende, vi står for det forebyggende arbejde og effektiviserer byggepladsens sikkerhedsarbejde.

Commissioning Ledelse

Vores Commissioning leder er primær senior ingeniører med mangeårig erfaring fra netop den branche projektet omhandler. Opgaverne løser vi i både ind- og udland, hvor vi sikrer, at dit projekt når sikkert i mål.


Vores Commissioning leder arbejder i tæt samarbejde med byggelederen og sikkerhedslederen for at sikre, at arbejdet på byggepladsen bliver udført forsvarligt og i henhold til den samlet projektplan og -rammer.